...
თორის თავი - Глава Торы
დღესასწაულები - Праздники
დარაშები - Диврей Тора
ალახები
სეგულები და ლოცვები

ბოლო გაკვეთილები და საკვირაო გაზეთები

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

06.06.2024 • დაემატა 17, 24, 31 მაისის და 7 ივნისის საკვირაო გაზეთები – იხილეთ სრულად

06.06.2024 • დაემატა რავ არიელ ლევინის ახალი ვიდეო გაკვეთილები – იხილეთ სრულად

18.05.2024 • დაემატა 10 მაისის საკვირაო გაზეთი – იხილეთ სრულად

18.05.2024 • დაემატა რავ დავიდ მდინარაძის ახალი ვიდეო გაკვეთილი ქართულ ენაზე – იხილეთ სრულად

18.05.2024 • დაემატა რავ არიელ ლევინის ახალი ვიდეო გაკვეთილები – იხილეთ სრულად

03.05.2024 • დაემატა 26 აპრილისა და 3 მაისის საკვირაო გაზეთები – იხილეთ სრულად

02.05.2024 • დაემატა რავ დავიდ მდინარაძის ახალი ვიდეო გაკვეთილი ქართულ ენაზე – იხილეთ სრულად

02.05.2024 • დაემატა რავ არიელ ლევინის ახალი ვიდეო გაკვეთილები – იხილეთ სრულად

19.04.2024 • დაემატა 12 და 19 აპრილის საკვირაო გაზეთები – იხილეთ სრულად

19.04.2024 • დაემატა რავ დავიდ მდინარაძის ახალი ვიდეო გაკვეთილი რუსულ ენაზე – იხილეთ სრულად

19.04.2024 • დაემატა რავ არიელ ლევინის ახალი ვიდეო გაკვეთილები – იხილეთ სრულად

08.04.2024 • დაემატა რავ არიელ ლევინის ახალი ვიდეო გაკვეთილები – იხილეთ სრულად

ორგანიზაციის საქმიანობა

თორისა და იუდაიზმის გაკვეთილები

ჩვენი საიტი შემოგთავაზებთ თორის გაკვეთოლებს ქართულ რუსულ და ივრითულ ენებზე ნათლად და გასაგებად, აგრეთვე მოგეცემად საშუალება დაუსვად კითხვები რაბინებს რიგორც ჰალახაზე ასევე რწმენაზე, ებრაულ ფილოსოფიაზე და მზოფლმხედველობაზე

ჰალახის გვერდი

ამ გვერძე გაგიზიარებთ წესებს რომლებიც დაკავშირებულია ყოველდღიურ ყოფასთან აგრეთვე შაბათის და დღესასწაულების წესებს ფა მინჰაგებს.

გაკვეთილები ქალებისთვის

რაბანით სიმხა(ჟუჟუნა) მდინარაძე გაგიზიარებთ ძალიან საინტერესი ლექციებს და სტატიებს, სეგულებს და ლოცვებს

ორგანიზაციის შესახებ

ჩვენს მიერ ორგანიზებული  ვებგვერდი “რეშითის” შექმნის მიზანია თორის ცოდნის გავრცელება ქართულ და რუსულ ენოვან ებრაელებში 

ჩვენი ორგანიზაციის აქტიური წევრები არიან ჩვენი თემის ცნობილი თორის მცოდნეები და ჩვენი მიზანია რომ მოვიზიდოთ ყველა ჩვენი თემის  რაბინები  რათა ყველამ ერთად გავაძლიეროთ ჩვენი ძვირფასი ჯამაყათი და გავავრცელით და გვზარდოთ თორის ცოდნა

აგრეთვე გვინდა რომ გქონდეთ საშუალება  თორის ლექციების  მოსმენისა და ჰალახის სწავლისა თქვენთვის სასურველ დროს

აგრათვე ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს ორგანიზაცია “ოლამი ჯორჯია”- სთან, რომლის სათავეში დგას რავ აჰარონ მდინარაძე

הרבנית שמחה (ג'וג'נה) מדינרדזה

რაბანით სიმხა მდინარაძე

რაბანით სიმხა(ჟუჟუნა) მდინარაძე ამ საიტზე წარმოგიდგენთ გაკვეთილებს ქალებისთვის – თორისა და იუდაიზმის სხვადასხვა თემებზე. რაბანითის გაკვეთილები ტარდება სასიამოვნო და მკაფიო ენით და მიმართულია იმისათვის რომ  თითოეულ ებრაელმა ინდივიდუალური კავშირი დაამყაროს გამჩენთან, თორასთან და რწმენასთან, როგორც ისრაელი ერის ასულს მოეთხოება და რომ ამაყათ ეტარებინოთ სარა, რივკა, რახელი და ლეას შვილების სახელი!

 ცნობილი რაბანითმა თავისი ძალებით, კომუნისტურ სამყაროში დაბადებულ და გაზრდილ ქალისათვის წარმოუდგენელ დიდ და ფრცელ ცოდნას მიახწია თორაში.

 მრავალი წლის განმავლობაში და დღემდე მონაწილეობს ქალების იუდაიზმთან დაახლოებაში საქართველოში, ამ წლების განმავლობაში ბევრი მანდილოსანი დააკვალიანა გამჩენის გზაზე და დაიმსახურა დიდი პატივის ცემა, ქართველ ებრაელ ქალთა თვალში.

რავ აჰარონ მდინარაძე

რავ აჰარონ მდინარაძე არის ორგანიზაცია “ოლამი ჯორჯიას” ხემძღვანელი, რომელმაც ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე, ფაქტობრივად რევოლუცია მოახდინა საქართველოს ებრაელობის ახალგაზრდობაში და მისი მადლით აგრეთვე შეიქმნა მრავალი ქაშერი ოჯახი დაარსა ეშივა და სიცოცხლე შეიტანა თბილისის ლოცვაში და კიდევ ბევრი სხვა მრავალი სიკეთე და წინსვლა მოუტანა საქართველოს ჯამაათს.

תמונת הרב דוד מדינרדזה

რაბი დავით მდინარაძე

რავინი დაიბადა თბილისში, საქართველოში , რომელმაც დატოვა განვითარებული და წარმატებული ბიზნეს სამყარო და არჩია თავის შემქმნელთან  დაბრუნება, თორის სწავლა დაიწყო მოსკოვში და რადგანადაც მას წყურდა უფრო ღრმა ცოდნის მიღება ამისათვის ემიგრაციაში წავიდა ერეც ისრაელში. რაბინის მოგზაურობა იუდაიზმში გრძელი იყო, სანამ ის არ მივიდა ჭეშმარიტების გარკვევამდე და თორის ჭეშმარიტ ცოდნამდე.

 მრავალი წლის განმავლობაში, თორაში წინსვლასთან და გამჩენის მსახურებასთან ერთად, რაბინი აახლოებდა ებრაელებს თორასთან და იუდაიზმთან. რაბინის საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილია ქართული თემის გაერთიანება, ებრაელობის შენარჩუნებაზე ზრუნვა და თორის და ისრაელობის პატივის მომაღლება, რისთვისაც რაბინი ხშირად მოგზაურობდა საქართველოში საზოგადოების გასაძლიერებლად და თორის შუქის გასავრცელებლად.

დღეს რაბინი არის მნიშვნელოვანი თორის მცოდნე ისრაელის ქვეყანაში, თორის სწავლა მისი ხელოვნებაა და მისი ცხოვრების მიზანია დაეხმაროს უფრო და უფრო მეტი ებრაელი დააახლოოს თორასთან და გამჩენის მიერ დალოცვილ საქმესთან.

რაბანით რივკა ბეხორაშვილი

შემოქმედებითი მსახიობი და ცნობიერების ცვლილების ხელოვანი. ლექტორი და სემინარის ხელმძღვანელი. ფსიქოთერაპევტი B.A. ქორწინებისა და ოჯახის თერაპევტი. TFT მეთოდით ხელმძღვანელობით გამოსახულების და მედიტაცის თერაპევტი. პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის მასტერი EMP მეთოდით. NLP მასტერი.
+972527151567

ჰკითხეთ რაბინს

გაკვეთილები ქალებისთვის

დაგვიკავშირდით

ჩვენი თემის წევრები გვირჩევენ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.